A székelyudvarhelyi területi stúdió harmadik születésnapja

Udvarhely

„Szűz Mária, Világ királynője ünneplésére gyűltünk össze rádióstúdiónk harmadik születésnapján.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte Puskás Attila újmisés pap a székelyudvarhelyi és környékbeli ünneplőket, valamint az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit augusztus 22-én, a székelyudvarhelyi területi stúdió fennállásának harmadik évfordulóján.
Az ünnepi szentmise a hála jegyében zajlott.
„Nagy-nagy hála Istennek, és a Boldogságos Szűz Máriának, hogy kezünkbe adta ezt a szép értéket, amelyet hivatásszerűen és küldetésszerűen tovább kell adnunk azoknak, akik szomjazzák és éhezik Istent!”- mondta a szentmise szónoka.
Az ünnep házigazdája, László Attila plébános, köszöntőjében hangsúlyozta a Mária Rádió működésének egyik alapfeltételét: „… nem magunktól, nem magunkért vagyunk! S hogy szólni merünk, az is azért van, mert nap mint nap érezzük, kézen fogottak vagyunk! Biztosan tart Édesanyánk! Szabad kezünket ma újra testvérként ajánljuk, testvért keresve!” Majd így folytatta: „Negyedik esztendőnk kezdetén, új erőt kérve, mondjunk hálát az Élet szolgálatáért!”
Puskás Attila, aki maga is belekóstolt a területi stúdió tevékenységébe, amikor kispapként szolgált a székelyudvarhely- szombatfalvi közösségben, arra buzdította szentbeszédében mindazokat, akik számára napi létszükségletté vált a Mária Rádió hallgatása és támogatása, hogy buzgón imádkozzanak a kegyelemért, „hogy minél szorosabban kötődjünk Megváltónk Édesanyjához, Mennybe felvett Édesanyánkhoz, a Világ királynőjéhez!”

Perkő 2012

Perko2012

Hétfőn, augusztus 20.-án a felsőháromszéki Perkőre zarándokoltunk a Mária Rádió munkatársaival. A szentmisében Urbán Erik, ferences atya prédikációjával arra buzdított bennünket, hogy sziklaszilárd alapra kell építenünk hazát és házat. Gondolkodjunk el azon, mire is hívott minket a Jóisten, és ha felismertük, akkor a munkánk során tudjunk szívvel-lélekkel dolgozni, tenni a feladatunkat, úgy ahogyan egykor Szent István királyunk is tette. Alapozzuk meg a tornyok szeretetét, mert ők uralják a pusztaságot – ezekkel a gondolatokkal biztatott minket Erik testvér. Istennek legyen hála ezért az útravalóért! Lelki tarisznyámat teletöltve folytatom utamat a misszió évében, a Jóisten segítségét és áldását kérve.

K.K.

Szűz Mária Királynő

Katolikus Egyházunk tanítása alapján, mi katolikusok, a szentháromságos egy Istent imádjuk, de a szenteket nem. Csak tiszteljük! A szentek közül azonban különlegesen tiszteljük és szeretjük, Szűz Máriát, égi Édesanyánkat és Királynőnket.
Miért tiszteljük őt? Álljanak itt az alábbi logikus érvek:

  1. Mert őt maga az Isten tisztelte meg elsőként. Tiszteletben megelőzött minden embert, amikor őt kiválasztotta Szent Fia édesanyjává.

  2. Mert egyetlen földi emberben sincs annyi tisztelni való, mint amennyi Máriában van.

  3. Mert Ő volt a Megváltó édesanyja. Tulajdonképpen ez az első és igazi nagy ok, amiért mi Máriát olyan nagy szeretettel szeretjük és tiszteljük.

  4. Nekünk, magyaroknak, Nagyasszonyunk és Pátrónánk.

Szent Bernát, a híres Mária tisztelő írja: „Sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségért hozzád folyamodott!”
Szűz Mária Királynő ünnepén tegyünk jó elhatározást, hogy tiszteletét soha fel nem adjuk, s azt vallásos életünkkel nap-nap után még jobban elmélyítjük. Magunkat és családunkat Fia Szent Szívének gyakran felajánljuk. Szentolvasóját imádkozzuk. Csodálatos erényeit követjük. És az ő szeme fényét: Jézusát, mindennél jobban szeretjük.


Timár Sándor P. Asztrik ofm.
a Mária Rádió műsorigazgatója

Évközi 18. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus megrója a zsidókat, hogy csak földi, látható, érzékelhető táplálékot és a jóllakást keresik, és nem értik, hogy a csodáknak van értelmük. Ez a téves magatartás, amelyet Jézus itt bírál, végig megmarad a hallgatóságban, és végül is Jézus elvetéséhez vezet.
„ Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek – őt ugyanis az Atya igazolta.”
Ebben a kis részben, amint az egész kafarnaumi beszédben öt téma található meg: 1) Az Atya, 2)Maga Jézus, 3) Az Atya és Jézus által adott étel, 4) Az, amit az embereknek tenniük kell, hogy ebben az ételben részesedjenek, 5) Ennek az ételnek a hatása. Itt az öt téma: 1) Az Atya igazolja, vagyis elküldte, csodatevő hatalommal felruházta és végül is feltámasztja Fiát, 2) Jézus, az Emberfia, akit az Atya igazol és aki ételt fog adni, 3) A maradandó étel, amely örökké tartó életet táplál, 4) Tevékenykedni kell, de nem azért, hogy teljesítményeink legyenek, hanem azért, hogy valamit Jézustól kapjunk, 5) A Jézus adta étel eredménye: az örök élet.
A zsidók azt kérdezik, hogy milyen tetteket tegyenek , hogy azok Istennek kedves tettek legyenek. Jézus felelete: „Istennek az tetszik, ha hisztek abban, akit küldött.”

(Nemeshegyi Péter: Az Eucharisztia c. könyve alapján).

Timár Sándor P. Asztrik ofm.
a Mária Rádió műsorigazgatója