Mária Rádió világszerte

Nekünk, embereknek Istenre van szükségünk. Ezt ismerte fel II. János Pál pápa a nyolcvanas években. Ezért hívott "Új Evangelizációra" minden hívő keresztényt, hogy hitelesen képviselje és hirdesse, hogy az igazi boldogságot az ember egyedül Krisztusban találja meg. Az evangelizáció minden keresztény ember dolga, mert mi vagyunk az Egyház. A világi hívők, a papok, a püspökök és az összes keresztény együtt az egyház. Az evangelizációs munkára a média is válaszolt. Így jöttek létre különféle rádióadók, melyek kezdetben csupán egy-egy plébánia területén működtek. 1983-ban az észak-olaszországi Erba városában is létrejött egy ilyen rádió, amely a Szűzanya tiszteletére a "Radio Maria" nevet vette fel. Naponta szentmisét és teljes rózsafüzért közvetített és különös figyelemmel fordult a szenvedők felé. Az adást azonban az improvizáció és a technikai amatőrség jellemezte.

1987-ben létrejött a "Radio Maria" egyesület, melyben világi hívek és egyházi személyek önkéntes alapon dolgoztak együtt, felajánlva lelki és szakmai tapasztalataikat. Új programot dolgoztak ki, melyben az imádságot és a katolikus hit oktatását helyezték a középpontba. Mindössze három év alatt, olaszországszerte elterjedt és ismertté vált a "Radio Maria". Hallgatók milliói segítettek imával, önkéntes munkával és anyagiakkal. Az országhatárokon túli hallgatókat is megragadta a "Radio Maria" szellemisége. Az olaszországi rádió kezdeményezésére 1998-ban megalakult a Mária Rádió Világcsaládja (World Family of Radio Maria), hogy a különböző országokban működő rádiók összehangoltan és egységesen tudjanak tevékenykedni. Ma már szinte minden kontinensen megtalálható a Mária Rádió, összesen 52 országban, 58 Mária Rádió, és a Szűzanya hangja továbbra is újabb és újabb országokban kelti fel a hívek vágyát, hogy az a saját nyelvükön szólaljon meg.

A Mária Rádió Világcsaládjáról többet megtudhatunk a www.radiomaria.org honlapon.