LELKI TÁPLÁLÉK

Nem csak kenyérrel él az ember ... (Mt 4,3; Lk 4,4)