Az erdélyi Mária Rádió

A romániai Mária Rádió is a Világcsalád kezdeményezésére és támogatásának köszönhetően jött létre, majdnem egyidőben a magyarországi és a vajdasági Mária Rádióval. 2002-ben egy olaszországi csoport érkezett Nagyváradra, az ottani Mária Rádió képviseletében. Két hét elteltével, Szatmári Ferenc hivatalos felkérést kapott a romániai Mária Rádió elnöki posztjára. 2003-ban részt vehetett az Olaszországban háromévenként megrendezésre kerülő nemzetközi kongresszuson, amely után világossá vált számára, hogy "igent" kell mondania erre a felkérésre. Két feltétellel vállalta el ezt a nagy feladatot. Az egyik feltétel az volt, hogy két külön nyelven, azaz románul és magyarul, 50-50 százalékban, két különálló projektként induljon el a rádió, a másik pedig, hogy a székhely Nagyváradon legyen. Nagy meglepetés volt mindenki számára, amikor két hónap elteltével már úgy látszott, hogy Nagyváradon lenne egy szabad frekvencia is. És valóban, az Olaszországban kimondott "igen" után kisebb-nagyobb, de valóságos csodák sorozata által kezdett el felépülni minden. A segítség mindig olyan helyről érkezett, ahonnan senki sem számított rá. Ebből is az látszik, hogy a Mária Rádió a Szűzanya ajándéka, az Ő műve.


2006. március 25.-én, ünnepélyes keretek között került sor a megnyitóra. Ezt követően 2007 októberéig napi 12 óra műsoridőt magyar nyelvű, 12-t pedig román nyelvű adás töltött ki mindhárom vételkörzetben. Mivel azonban a frenkvenciákat el kellett osztani, hogy az eredeti terv szerint 24 órás adásidőben sugározhasson a Mária Rádió úgy magyar mint román nyelven, a legésszerűbbnek tűnő megoldás alapján, a nagyobb arányban magyarlakta területen, azaz Székelyföldön indulhatott el 24 órában a magyar adás, a 89,7 FM frekvencián, 2007 októberében. A másik nagy leadó állomás, amely Zilah vételkörzetében sugároz, azóta román nyelven hirdeti az evangéliumot a nap 24 órájában, a 92,5 FM frekvencián. A nagyváradiak továbbra is csupán napi 12 órában hallgathatják a magyar nyelvű adást, a 102,2 FM frekvencián. A Mária Rádió a Digi kábeltv, valamint más helyi kábelszolgáltatók csomagjában is megtalálható, illetve interneten, ahol 24 órában hallgatható magyar nyelven, a világ bármely pontján.

A Mária Rádió egyik alapvető tulajdonsága, mely a kezdetek kezdetén, a nyolcvanas évek elején fogalmazódott meg, hogy nagyon kevés fizetett alkalmazottal, és főként önkéntes munkatársak segítségével működik. Az önkéntes munka fontosságának hangsúlyozásaként a mindenkori Mária Rádió elnök is a szabadidjéből áldoz munkakörének betöltésére, bármiféle anyagi juttatás nélkül. Az erdélyi Mária Rádiónak jelenleg tíz alkalmazott munkatársa van: a nagyváradi stúdióban Csorba Mihály koordinátor, Serbán Mária promotor, Boldizsár Izabella műsorszerkesztő, Majoros Attila hangtechnikus, Vidican-Lokodi Tünde technikus, aki jelenleg gyereknevelési szabadságát tölti, valamint új technikus munkatársunk, Tarr Gábor. A székelyudvarhelyi regionális stúdió két alkalmazottja Józsa Ferenc adminisztrátor és Balázs Erzsébet Emese szerkesztőasszisztens, míg a csíksomlyói regionális stúdióé Erős Enikő adminisztrátor és Páll Gellért szerkesztőasszisztens. Az Erdélyi Mária Rádió két nagyon jó szakembert adott a Világcsaládnak, Ioan Cristea és Adrian Ioan személyében, akik munkajukkal főként az európai kontinensen működő Mária Rádiókat támogatják technika (magasfrekvencia, illetve szoftver) terén. Minden munkatársnak nagy szüksége van az Önök imáira, hogy munkájukat minél hatékonyabban végezhessék a Jóisten dicsőségére!


Isten kegyelméből nap mint nap tapasztalható, hogyan gyarapszik azok száma, akik önkéntes munkájukkal és adományaikkal támogatják a Rádió működését és előrehaladását, de azon kedves emberek száma is, akik veszik a bátorságot arra, hogy akár telefonon, akár levélben visszajelezzenek, milyen átalakulásokat hozott szívükbe, családjukba, környezetükbe a Mária Rádió.


A tervek között szerepel, hogy egész Erdély területén 24 órában, magyar nyelven sugározzon a Mária Rádió, hogy egyre több házba és szívbe eljusson Isten üzenete. Hálát adunk Neki, hogy 2009-ben sikerült beindítanunk két regionális stúdiót, Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón. Örömmel tudatjuk ugyanakkor azt a legfrissebb hírt is, hogy új frekvencián is - 90,1 FM - hallható a Mária Rádió, a Szatmár megyei Tasnád vétekörzetében. Reményeink szerint egyre többen hallgatják majd ebben a térségben is a Mária Rádiót.
Kérjük továbbra is közösen a Szűzanya közbenjárását Rádiónk működéséért.


Kitartást, türelemet és készséget adjon a Jóisten, hogy szüntelenül tudjunk közreműködni mindannyian az Ő kegyelmével!