Imádság kegyelmek elnyeréséért Boldog II. János Pál pápa közbenjárására

Ó Szentháromság,
hálát adunk neked, hogy az Egyháznak adtad II. János Pál pápát,
hogy benne felragyogtattad atyai mivoltod gyöngédségét,
Krisztus keresztjének dicsőségét és a szeretet Lelkének tündöklését.
Ő teljességgel végtelen irgalmadra
és Mária anyai közbenjárására hagyatkozva
Jézus, a Jó Pásztor élő képét hagyta ránk,
és az életszentség útját mutatta a hétköznapi keresztény élet
magasrendű mértékeként, hogy elérkezzünk a Veled való örök közösségre.
Add meg nekünk közbenjárására a kért kegyelmet, a te akaratod szerint, abban a
reményben, hogy Őt hamarosan szentjeid seregében tisztelhetjük.
Ámen.

Egyházi engedéllyel Camillo Ruini Bíboros
Őszentsége Általános Helynöke a Római Főegyházmegyében

Bővebben ...