Ima a kegyhelyekrõl a nemzetért

praying-for-wisdom

A Szentírás beszámol arról, hogy ha egy ember, vagy egy közösség nagy bajban van, akkor teljes erejébõl az Úrhoz kell kiáltania. Így kiáltott Istenhez az ellenségtõl szorongatott nép, a babiloni fogságban sínylõdõ közösség, és így kiáltott Krisztushoz a vak Bartimeus is (vö. Bír 3,9; 1Kir 8,48-51; Mk 10,47). Isten ezt a mélybõl feltörõ kiáltást meghallgatja.

Nemzetünk, és az egész nyugati kultúrkör sok szempontból belsõ válságot él át. Sokakban eluralkodott az elkeseredés, a reménytelenség. Sok embernek nincsenek eszményei, amelyekért õszintén tudna lelkesedni. Sok embert kísért a belsõ üresség, sivatag érzése (vö. XVI. Benedek pápa: Ubicumque semper).

A Czestochowa-i pálos szerzetesek a kommunista diktatúra legkeményebb éveiben elindítottak egy esti imádságot, amelyet 'Apel'-nek (szólítás-nak, sorakozó-nak) neveztek. Az imádság szólt egészen konkrétan Wyszyñski bíborosért, de az egész népért is. Az ima a hitet és az összetartozást kifejezõ énekekbõl, egy szentírási részbõl és annak magyarázatából, egy tized rózsafüzérbõl, és egy záró áldásból állt. Az imádság egyre terjedt, a rendszerváltozás után pedig a televízió is közvetíteni kezdte. Sok családi otthonban esténként a TV segítségével bekapcsolódva a Czestochowa-i Apel imádságba, az egész család együtt szólítja az Istent.

A magyar népnek is elemi szüksége lenne arra, hogy Istenhez kiáltson. A Mária Rádió ezért minden este kilenc órától közös imádságot indít anyaországi és határon túli Mária-kegyhelyekrõl.

A közös ima jeleként, aki teheti, egy mécsest tegyen ki az ablakába, kifejezve ezzel, hogy abban az otthonban Krisztus, a Világ Világossága jelen van.

A magyar nyelvû Mária Rádiók közös mûsora minden nap 21.00-kor kezdõdik.

Az imdáságról szóróanyagot a követketkezõ címen lehet letölteni: http://www.mariaradio.hu/kialtas

Medjugorjei üzenet Mirjána által, 2012. június 2.-án

Maria

„Drága gyermekek! Szüntelenül veletek vagyok, mert végtelen szeretetemmel szeretném megmutatni nektek a mennyország ajtaját. Szeretném elmondani, hogyan nyílik ki: a jóság, az irgalom, a szeretet és a béke - vagyis Fiam által. Ezért gyermekeim, ne vesztegessétek az időt haszontalanságokkal. Csakis Fiam szeretetének ismerete szerezhet üdvösséget számotokra. Üdvözítő szeretete és a Szentlélek által kiválasztott engem, és én vele együtt kiválasztalak titeket, hogy szeretetének és akaratának apostolai legyetek. Gyermekeim, nagy felelősség van rajtatok. Szeretném, hogy példátokkal segítsétek a bűnösöket a felismerésben, gazdagítsátok szegény lelküket és vezessétek vissza őket karjaimba. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, böjtöljetek és rendszeresen gyónjatok. Ha az lesz életetek központja, hogy magatokhoz veszitek Fiamat, akkor ne féljetek, minden lehetséges számotokra. Veletek vagyok. Minden nap imádkozom a pásztorokért és ezt várom tőletek is, mert gyermekeim, nem élhettek vezetésük és az áldásuk által kapott megerősítés nélkül. Köszönöm nektek.”