7 éves a Mária Rádió

mar

A hit évében zarándokoljunk együtt Csíkszendomoksra, imádkozzunk együtt Márton Áron boldoggáavatásáért, kérjük bizalommal a hit emberét, járjon közbe népéért!

Adjunk hálát közösen a Mária Rádióért, közös múltunkért, köszönjük meg a hét évet!

Program: Március 16, Csíkszentdomokos

10.00 Látogatható a Márton Áron Múzeum, Csikszentdomokos, Alszeg u. 1762 sz
12.00 Hallgatói találkozó a csíkszentdomokosi a polgármesteri hivatal nagytermében
Közösen végzett Úr Angyala
Lázár Csilla előadása Márton Áron püspökről
14.00 Ünnepi hálaadó Szentmise a csíkszentdomokosi plébániatemplomban
A Szentmisét pontifikálja Nm és Ft.Tamás József püspök úr
Homiliát mond Ft., Msgr Csató Béla, csíszentkirályi plébános

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

„Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül”
Márton Áron