Habemus papam!

ferenc-papa

Van pápa! Fehér füst szállt fel 2013 március 13-án este hét óra után pár perccel a Sixtus-kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter-bazilika harangjai.
Krisztus 266. helytartója, az eddigi Buenos Aires-i érsek, 76 éves. Az új szentatya a Ferenc nevet választotta, első alkalommal az egyház kétezer éves történetében, mint ahogy az is egyedi, hogy az új pápa latin-amerikai és jezsuita.

A névválasztással Bergoglio nemcsak a szegények támogatására utalhat, hanem Assisi Szent Ferencnek az egyház újjáépítését célzó törekvéseire is. A jeszuita rend egyik alapítója is a Ferenc nevet viselte, aki a távoli területeken élők megszólítását tartotta fő feladatának.

Jorge Mario Bergoglio, I. Ferenc pápa 1936 december 17-én született Buenos Airesben. Vegyészipari középiskolát végzett, majd a papi hívatást választotta. 1969 december 13-án szentelték pappá. 1973-ban tette le örök fogadalmát a jezsuita rendben. .
Boldog II. János Pál pápa 1992 május 20-án nevezte ki Buenos Aires segédpüspökévé, 1997-ben a főváros koadjutor érsekévé választották, majd 1998-ban elődje halála után megkapta az érseki tisztséget.
2001 február 21-én kreálta bíborossá Boldog II. János Pál pápa.

„Kedves testvérek! Jó estét!” ezekkel a szavakkal kezdte I. Ferenc pápa első nyilvános beszédét , a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt. Ezt követően megköszönte a fogadtatást, és kérte a jelenlevőket, hogy közösen imádkozzanak XVI. Benedek emeritus pápáért, kérve rá az Úr áldását.

Beszédében hangsúlyozta a szeretet és a testvégiség fontosságát: „Most kezdjük ezt az utat, a püspök és a nép útját, a római egyház útját, amely elől jár a szeretetben. Ez a testvériség, a szeretet, az egymás közötti bizalom útja. Mindig imádkozzunk egymásért, az egész világért, hogy megvalósuljon a testvériség.”

Ezután a protodiakónus bíboros bejelentette, hogy mindazok, akik az új kommunikációs eszközök segítségével a szentatya áldását fogadják, az egyház által megfogalmazott feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. Ferenc pápa kérte a jelenlevőket, hogy mielőtt áldásban részesülnek, imádkozzanak őérte, hogy áldja meg őt a Mindenható Isten.

A szentatya az áldás után ismét kifejezte háláját a fogadtatásért és ezekkel a szavakkal búcsúzott: „Hamarosan találkozunk. Holnap a Szűzanyához fohászkodom, hogy őrizze meg egész Rómát. Jó éjszakát és jó pihenést kívánok.”

Az új pápa a megválasztás utáni napon du. 5 órától szentmisét mutat be a Sixtus-kápolnában a bíborosokkal együtt.
Pénteken de. 11 órától audiencián fogadja a konklávé tagjait és a nem pápaválasztó bíborosokat is.
Szombaton szintén de. 11 órától a sajtó képviselőit fogadja audienciára.
Ferenc pápa vasárnap délben Úrangyala-imádságot mond a Szent Péter téren.
A szentatya március 19-én foglalja el Szent Péter székét a Vatikánban.