„A Mária Rádió az, amit hallgatni kell”

domokos1

Kányádi Sándor, a versről mondott gondolatába kapaszkodva, - mely szerint „a vers az, amit mondani kell” - fogalmazott így Tamás József püspök, a Mária Rádió hetedik születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmisén. Március 16-án, szombaton Csíkszentdomokoson találkozott az a több száz zarándok, akik kegyelmet kérve, ünnepelni indultak Márton Áron püspök szülőfalujába. A helybeliek szívélyes fogadtatása emlékezetes marad mindannyiunk számára: ahogyan a település útkereszteződéseiben állva célba érésünket segítették, majd a kisebb nagyobb járművekből kiszállókat fogadták és kísérték be a polgármesteri hivatal nagytermébe. Itt a közös déli imádságot követően Ferencz Alajos polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd kezdetét vette Lázár Csilla a boldogemlékű püspökről tartott előadása. A vetítéssel összekapcsolt beszéd közben, mindannyiunk örömére felcsendült a szeretett püspök hangja, archív felvételről. A zarándokok számára lehetőség nyílt az emlékmúzeum megtekintésére is.
14 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, amelyet Ft. És Nm. Tamás József püspök atya celebrált, a szentbeszédben pedig Ft. Csató Béla csíkszentkirályi plébános szólt a jelenlevőkhöz, valamint az éter hullámain keresztül bekapcsolódó rádióhallgatókhoz, megköszönve azt, hogy „kiimádkozták őt a kórházból”. Emlékezetes látvány volt a szentély egyszerű, beszédes díszítése: az oltár előtt elhelyezett régi lámpás rádió, rajta hét, égő gyertyával, mellette pedig az ablakon bekukucskáló nap fényétől megvilágított Márton Áron festménnyel. Felemelő volt az ének, Fórika Attila kántor és a kórus szolgálata. Mindez ahhoz segített hozzá, hogy a zsúfolásig megtelt templomban figyelmünk ne a kényelmetlenségekre irányuljon, hanem egyedül a Jóistenre. Őrá, Akinek hálánkat vittünk... Őrá, Akinek segítségét kértük életünk nehézségeinek megoldásában... Lábaihoz tehettük szándékainkat jelképesen is, a Jézus Szíve oltár elé elhelyezett lezárt dobozba, amelyet a szentmise keretén belül, a felajánlás szertartásához kapcsolva Tamás József püspök atya vett át, és őrzi bizonyítékként mindaddig, amíg újabb imameghallgatás nem történik, Márton Áron püspök boldoggá avatását segítendő. A szentmise végén Szatmári Ferenc elnök mondott köszönetet, és bíztatott a helytállásra az egyház tanításához hűséges szolgálatban.
A Mária Rádió valamennyi munkatársa és hallgatója nevében megköszönjük a csíkszentdomokosi közösségnek, hogy ilyen széppé tették közös, családi ünnepünket. Égi Édesanyánk áldása kísérje tovább mindannyiunk életét és szolgálatát, a Mária Rádió nagycsaládjának minden egyes, értékes tagját!

Serbán Mária