„Legyetek Isten ajéndékainak őrzői!”

Papa beiktatasa

A Szent Péter téren tartott ünnepélyes szentmise keretében, Ferenc pápa megkezdte péteri szolgálatát. Szentbeszédében többször is hangsúlyozta, hogy válljunk egymás és az egész teremtett világ örzőivé.


Hatalmas tömeg gyűlt össze, a világ minden tájáról azért, hogy Ferenc pápával együtt ünnepeljenek, amikor megkezdi péteri szolgálatát. A szertartás előtt a szentatya a pápamobilon körbejárta a teret és üdvözölte a jelenlevőket. A kicsinyek és az elesettek iránti mélységes szeretetét bizonyítja, hogy többször megállt, és gyerekeket vagy fogyatékkal élő személyt ölelt magához, csókolt meg.

Miután köszöntötte a tömeget, a pápa visszavonult a Szent Péter bazilika sekrestyéjébe, ahol magára öltötte a liturgikus öltözetet. A szertartás Szent Péter sírjánál kezdődött, ahol a szentatya a kiséretében levő bíborosokkal és a keleti katólikus egyházak képviselőivel együtt imádkozott. Szent Péter sírjánál őrzik a pápai szolgálat két jelképét, a gyűrűt és a palliumot, amelyet a szertartás során átnyújtanak az egyházfőnek. Ezt követően körmenetben vonult a szentatya a bíborosokkal és a koncelebráló papsággal a Szent Péter térre, ahol az ünnepi szentmisét mutatták be.

Ferenc pápa homiliájában példaképként állította Szent Józsefet mindannyiunk elé, aki úgy őrzi a rábízottakat, hogy közben figyel az Isten szavára, engedi, hogy az ő akarata teljesedjék. Majd felhívta minden jóakaratú ember figyelmét arra, hogy ezt a magatartást nekünk is gyakorolnunk kell, őrizzük nemcsak egymást, hanem az egész teremtett világot, ahogyan Assisi Szent Ferenc is tette. „Őrizni az embereket, gondoskodni mindenkiről, minden emberről, szeretettel, különösen a gyermekekről, az öregekről, azokról, akiknek élete a leginkább törékeny, és akik gyakran szívünk peremére szorulnak. Gondoskodni egymásról a családban: a házastársak kölcsönösen őrzizzék egymást, a szülők pedig gondoskodjanak gyermekeikről, majd idővel a gyermekek váljanak szüleik őrzőivé. Őszintén megélni a barátságokat, ami azt jelenti, kölcsönösen megőrizzük egymást a bizalomteli közelségben, a tiszteletben, a jóban. Lényegében minden az ember őrzésére lett bízva, ez a felelősség mindenkit érint. Legyetek Isten ajándékainak őrzői!”- mondta Ferenc pápa. Beszédében azt is elmondta, hogy Péter utódjának is a Szent József-i magatartást kell gyakorolnia, ki kell tárnia karját, hogy megőrizze Isten egész népét, különösen figyelve a legkisebbekre, a leggyengébbekre.

Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fejezte be homíliáját: „Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérjen el szolgálatom során, nektek pedig azt mondom: imádkozzatok értem! Ámen.”

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban
Ferencet adtad Egyházad élére.
Add, hogy Ferenc pápa legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat szellemében kormányozzon bennünket.
Ajándékozd meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!